ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยบริษัท ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี มีความต้องการผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียด ดังนี้ บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยบริษัท ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี มีความต้องการผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียด ดังนี้
สวัสดิการ
  • สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • -ค่าทำงานล่วงเวลา
  • -ค่ายานพาหนะ
  • -เงินโบนัสตามผลงาน
  • -ค่าตอบแทนพิเศษ
  • -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สวัสดิการอื่นๆ
  • งานท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ งานกีฬาสีประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร กรณีแต่งงาน เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประจำปีสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกบัญชี
pinlocation
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
2.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ BOI
pinlocation
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
157 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-706-1018
แฟกซ์: 02-706-1700
วิธีการเดินทาง
BTS BANGNA ,356,132,133