นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมัณฑนา ราชพฤกษ์
งานบริหารหมู่บ้านจัดสรร และบริการสาธารณะ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม และวันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมัณฑนา ราชพฤกษ์
101 หมู่ 10 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่