บริษัท พรีซิชั่น คาสติ้ง จำกัด
- บริษัทประกอบธุรกิจ หล่อตัวเรือนทอง และ เงิน มาเป็นเวลากว่า 10 ปี - Process อัดก้อนยาง / ผ่ายาง / ฉีดเทียน / ติดต้นเทียน / ผสมปูนหล่อ / Burnout / หล่อชิ้นงาน / ตรวจสอบคุณภาพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - เบี้ยขยัน , OT - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีซิชั่น คาสติ้ง จำกัด
492/34-36 ซอยเทอดไทย33
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: pcscasting.com
ใช้งานแผนที่