บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด
N O R T I S Group of Companies Nortis Group is a fast-growing green energy service provider that concentrate on providing a total solution for energy efficiency and renewable projects. Established in 2012 with a solid background of management in engineering and finance, NORTIS has grown as an energy consultant. It has successfully advised over 200 MW solar investment in Thailand and Japan. NORTIS’s business strategy has evolved after its capital raising of 250 million baht in 2016. The Company has arisen as an energy service provider with four areas of business activities including 1) One stop solution provider for energy efficiency and solar PV developments 2) Engineering, procurement and construction 3) Clean energy market investment 4) Energy innovation. We are expanding our business aggressively in 2018 with an ambition to go public and listed in the Stock Exchange in the next year. We are a strong holding corporate with a start-up mindset. Our job opportunity is opened for any young talents with result-oriented personality, keen to work hard with sharp learning skills to join our aggressive expansion.
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ห้อง 2007 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.nortisgroup.com
วิธีการเดินทาง
ลงรถไฟฟ้า สถานีสุรศักดิ์ หรือ สถานีช่องนนทรี (อาคารอยู่ปากซอยสาทร 11)
ใช้งานแผนที่