โรงเรียนคุมอง (ซอยเรวดี)
ศูนย์คุมอง (ซ.เรวดี) เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมปลาย ลักษณะการเรียนเป็นการสร้างให้นักเรียน self-learning
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนคุมอง (ซอยเรวดี)
112/80 ซ.เรวดี
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์หลายสาย เช่น 30, 33, 63, 65, 97 ปอ505, ปอ.33
  • รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณะสุข , ศาลากลางจังหวัด