บริษัท พัฒนาการเกษตร Maiok เสฉวน จำกัด
ทำธุรกิด้านการค้าปลีกผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพระดับสากรเป็นหลัก รวมถึงการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรอีกด้วย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ไข่สัตว์ปีก ธัญพืชและผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทฯมุ่งเน้นในการสร้างแบรนด์ Maiok ระดับไฮเอนด์ และให้บริการกับชุมชนระดับชั้นสูงทั่วประเทศจีน ปัจจุบันนี้มีพนักงานกว่าร้อยคน
สวัสดิการ
เงินเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาการเกษตร Maiok เสฉวน จำกัด
66/1 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250