บริษัท พรีซิชั่น จำกัด
ติดตั้งและดูเเลลิฟต์และบันไดเลื่อนครบวงจร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีซิชั่น จำกัด
เลขที่ 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้นที่ 1 ถนนวภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210