บริษัทวีเซิร์ฟพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจรตั้งแต่ระดับคอมโพเนนท์ไปจนถึงเอนเตอร์ไพรส์โซลูชัน มีความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการระดับมืออาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ดำเนินธุรกิจบริการจำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. Install-based Business ดูแลการต่อสัญญาของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสัญญาบริการ (Hardware, Software, Subscription) ที่บริการตรงจากผู้ผลิต
2. Professional Service ดูแลกลุ่มลูกค้าด้าน Enterprise Product ในเรื่องของการติดตั้ง การอิมพลิเมนต์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลูชันใหญ่ ๆ ที่ทันสมัยและซับซ้อน เช่น Data Center Hardware, Software, Network, Security และ Virtualization รวมถึง Cloud Services เช่น Infrastructure as a Service (Iaas)
3. Service Center and Logistic Management ดูแลด้านบริการงานซ่อมบำรุงของศูนย์บริการทั่วภูมิภาค (Nationwide Service) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ ร่มเกล้า และศูนย์บริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีก 10 แห่ง ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่, ระยอง และหนองคาย รวมถึงศูนย์บริการของ Asus และ Lenovo ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
4. Service Business Operation ดูแลงานบริการคอลล์เซนเตอร์ของสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ ซิสโก้ Levono และดีลิงค์ เป็นต้น
สวัสดิการ
 • Social Security Fund (ประกันสังคม)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • Annual Health Check-up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • Funeral Ceremony Assistance (การช่วยเหลือฌาปนกิจ)
 • Special Emergency Loan (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)
 • Health Insurance-IPD (ประกันสุขภาพ-IPD)
 • Life & Accident Insurance (ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ)
 • Loan for Housing with Government Housing Bank (การกู้เงินเพื่อที่พักอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • Bonus (โบนัสประจำปี)
 • Uniform
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Telesales
pinlocation
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
2. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Sales (IT Service)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + Commission + ค่าโทรศัพท์ + ค่าพาหนะ (สำหรับ Sales - Outbound)
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Project Manager
pinlocation
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
HR Officer
pinlocation
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
5. Urgently Required
22 ต.ค. 62
Account Manager (IT Service)
pinlocation
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 02-666-9600
เว็บไซต์: www.vServePlus.co.th
วิธีการเดินทาง
แอร์พอตลิ้งลงสถานีลาดกระบัง ต่อ Taxi , **หากเป็นพนักงานจะมีรถรับ-ส่ง**