บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด
261 ซอยจันทน์ 31 ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120