Patara Property Co,.Ltd.
- ซื้อ ขาย พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และ ที่ดิน - บริการจัดการ ปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์ - ดำเนินกิจการ ห้องพัก โรงแรม เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ - อื่นๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Patara Property Co,.Ltd.
544/1
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400