บริษัท นายน์ ดีกรี จำกัด
ประกอบกิจการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างอาคารบ้านจัดสรร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อขายหรือให้เช่า
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่า OT เบี้ยขยัน วันหยุดประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นายน์ ดีกรี จำกัด
101/303 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000