Bchu Group Co., Ltd.
ให้บริการและค้าผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องอุปโภคอื่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bchu Group Co., Ltd.
1999/22 หมู่บ้านดิสทริค ศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310