บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
  • 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • 5. เงินโบนัสประจำปี
  • 6. ปรับเงินประจำปี
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
17/9 หมู่ 11
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-150-7885 , 092-246-7748
แฟกซ์: 02-150-7895
เว็บไซต์: www.kfpfood.com
ใช้งานแผนที่