บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้เช่าและการให้บริการโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการภายใต้การบริหารงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำหรับพักอาศัย และที่ดินเปล่า ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงได้รับ โดยเน้นการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า พนักงานภายในองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขที่มั่นคงและยั่งยืน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดประจำปี 13 วัน - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - เสื้อฟอร์มพนักงาน - การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี - โบนัสประจำปี(ช่วงเดือนเมษายน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
653/11 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.navapattana.com
ใช้งานแผนที่