ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ให้ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารและดูแลด้านเอกสาร
ธนาคารมีฝึกอบรบก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
ไม่ใช่งานประกัน
ประจำอาคารพญาไท ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
สวัสดิการ
  • โบนัสทุกไตรมาส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
128/290-300 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น26
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • 128/183 อาคารพญาไทพลาซ่า(BTS สถานีพญาไท ทางออกที่1, แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท)
ใช้งานแผนที่