ryts Instruments Co.,Ltd.
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ryts Instruments Co.,Ltd.
68-68/6 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 107
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่