บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด
เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลไม้แปรรูป ส่งจำหน่ายให้แก่ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด
69/2 ม.6
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000