บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของกิจการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, หมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม และอื่นๆ อีกมากมาย
มีระบบการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พนักงานทุกตำแหน่งงานและทุกสายงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ที่ตั้งสำนักงานมีมาตรฐาน การเดินทางสะดวกสบายเหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ประสานงานหรือประกอบธุรกิจร่วมกัน
การบริหารงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนคณะที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ได้ให้ความไว้วางใจเพื่อช่วยเหลือในการวางแผนการจัดระบบ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ 5 ส. มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ ISO ทำให้การปฏิบัติงานมีแนวทางสมบูรณ์ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริการที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานให้ได้มาตรฐานสากล “ระดับมืออาชีพ”
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด
เลขที่ 1/32 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
event langing page