Bio Global Solution Co., Ltd.
บริษัท Bio Global Solution Co.,Ltd เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 13 ปี ผลิตและจำหน่ายสินค้า Healthy และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต และบริการ ตลอดจนส่วนต่างๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และขยายมุ่งสู่ต่างประเทศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bio Global Solution Co., Ltd.
399/2 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230