- เครือข่ายการติดต่อ/รับส่งข้อมูลบริการสุขภาพ(Network) - พัฒนามาตรฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพ (Data Standard) - ระบบคลังข้อมูลพื้นฐาน, Clearing house ให้กับระบบข้อมูล
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
979/103-104 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.chi.or.th
ใช้งานแผนที่