บริษัท พี.ที.เอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทจัดหาคนให้กับบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ที.เอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
144/1 หมู่ที่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10310