บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร
สวัสดิการ
-ค่าคอมมิชชัน -ค่ารถสำหรับเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
24/6 ถนนมิตรไมตรี(คู้ซ้าย)
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: www.noantawe.com
ใช้งานแผนที่