บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีนาย พิทยา ทิพย์จริยาอุดม เป็นผู้ก่อตัั้ง บริษัทได้ดำเนินธุรกิจบริการงานก่อสร้าง ออกแบบสร้างสรรค์สิ่ง ก่อสร้างด้วยคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม มีระบบและการบริหารที่ได้รับ มาตรฐานและประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จนเป็นบริษัทก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีชื่อเสียงกว้าง ขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัดให้บริการงานก่อสร้างครอบคลุมงานก่อสร้างทุกรูปแบบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บริการงานออกแบบสร้างสรรค์อย่างพิเศษตามความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้า เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราเชื่อว่าลูกค้าเลือกใช้บริการของเรา เพราะมั่นใจในประสิทธิภาพคุณภาพของสิ่งก่อสร้างรวมทั้งบริการที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ความสำเร็จของเรา พิสูจน์ได้จากจำนวนการกลับมาใช้บริการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและฐานลูกค้าประจำของเรา
สวัสดิการ
- เสื้อยูนิฟอร์ม - ประกันสังคมและสวัสดิการตามกม.แรงงาน - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - การปรับเงินประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เที่ยวประจำปีกับบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอ็ม ไอ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2013-12-13 ถนนสืบศิริ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.pmi.co.th
ใช้งานแผนที่