บริษัท ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่อง,จาระบี และ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 9-10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.thaipet.com
วิธีการเดินทาง
อยู่ถนนวิภาวดีรังสิต ผั่งตรงข้ามเขตจตุจักร หน้าซอยวิภาวดีรังสิต 19 (ซอยนครชัยแอร์) ใกล้ร้านอาหารเพลิน
ใช้งานแผนที่