JobThai
ประกอบธุรกิจทางด้านการขนส่งทั่วประเทศและส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมร เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ในทันท่วงที กำลังขยายธุรกิจสู่ระดับอาเซียนจึงจำเป็นต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันชีวิตกลุ่ม -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน -โบนัส(ตามผลประกอบการ) -ทำงานจันทร์-ศุกร์(หยุดเสาร์-อาทิตย์) -ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง(ออกต่างจังหวัด) -ค่าทันตกรรม 3000บาท/ปี(นอกเหนือจากประกันสังคม) -ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน3600บาท/ปี(นอกเหนือประกันสังคม) -ของขวัญวันเกิดพนักงาน -ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด -ลาป่วย 30 วัน -ลากิจ 5วัน -ลาพักร้อน 14 วัน -ลาแต่งงาน 10 วัน -ลาคลอดได้ตามกฏหมาย
ติดต่อ
บริษัท เคเคดี เอกซ์เพรส จำกัด
311/4 หมู่ 1
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: http://www.kkdexpress.co.th
วิธีการเดินทาง
รถโดยสาร และ รถยนต์ส่วนตัว