บริษัท รุ่งตะวันและบุตร จำกัด
ธุรกิจ การเกษตร การขายส่งผักและผลไม้
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งตะวันและบุตร จำกัด
95/1 หมู่ 7
ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
ใช้งานแผนที่