บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม สำหรับเดลิเวอรี่, งานเลี้ยง, งานสัมนา โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด
42/4 ม.2
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.kangwalpanich.com
ใช้งานแผนที่