ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่จอดรถ บริหารอาคารจอดรถ จัดการจราจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ติดต่อ
บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
317 อาคารกมลสุขโกศล ชั้น 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-2358389
เว็บไซต์: jenparking.com
วิธีการเดินทาง
  • BTS ศาลาแดง
ใช้งานแผนที่