โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล
สถานการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ
Thai International School offers a continuum of education from nursery through high school with the intensive focus on qualities of a human being in order to build a strong foundation for developing balanced people with these three characteristics:
Excellent Wisdom: Learners will have sound judgement to distinguish right from wrong.
Moral Mind: Learners will have moral and ethical aspects which will rightly guide them to live their lives for the benefit of not only themselves, but also for others.
Perfect Deeds: Learners will be able to control themselves using their wisdom and mind to lead them to behave properly, and to do things that serve common interests.
With these three characteristics in focus, education will result in happiness, success and integrity of each learner’s life.
This is a strong foundation on which to build a good, productive member of Thai constitutional monarchical society.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล
456 หมู่ 5
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.thaiinternationalschool.ac.th