บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2520 เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่ทำการจำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในการปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯมีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯได้ดูแลลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการมากว่าสามทศวรรษ บริษัทฯได้ขยายกิจการอย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถดูแลลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาปัญหาในทุกๆด้าน บริษัทฯมีทีมงานขายที่มีความรู้ มีทีมเทคนิคที่ลงมือให้ความช่วยเหลือ มีทีมนักเคมีที่ชำนาญการวิเคราะห์ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ต้องการอย่างครบวงจร
จากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้บริษัทฯเข้าใจปัญหาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถหาผลิตภัณฑ์เคมีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีส่วนช่วยในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯมีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อีเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ/ทันตกรรม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  • - เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างจังหวัด
  • - คอมมิชชั่น
  • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • - กิจกรรมสันทนาการ,งานเลี้ยงปีใหม่
  • - ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
1048/2 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-744-9911 ต่อ 119
แฟกซ์: 02-393-0165
ใช้งานแผนที่