บริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด
จากการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร ที่ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานทางด้านงานออกแบบ ติดตั้ง และไซต์งาน เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม, ที่พักอาศัย และตึกสูง มาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด (WorldNext Co., Ltd.) ณ ปี 2553 ทุนจดทะเบียนจำนวน 56,000,000 บาท
เนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลกรที่มีประสบการณ์ที่ครบทุกสาขาที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่างๆ จึงทำให้ WorldNext สามารถทำงานได้หลากหลาย และจบงานได้อย่างครบวงจรได้เพียงที่เดียว
จุดที่เราเน้นที่สุด คือ "คุณภาพ บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา และความสะดวกสบายของลูกค้า"
สวัสดิการ
 • - เลี้ยงประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - วันพักร้อน
 • - วันลากิจ
 • - วันหยุดตามกฏหมายกำหนด
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย, คลอดบุตร และเสียชีวิต เป็นต้น
 • - ค่าพักต่างจังหวัด
 • - การอบรมและพัฒนา
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • - ปรับเงินเดือน(ตามผลประกอบการ)
 • - เล่นและเป็นสมาชิก Fitnees ฟรี
 • - เที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด
เลขที่ 292/146 หมู่ที่ 8
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: http://www.worldnextautomation.com/