บริษัท พัฒน์ คอสเมติก จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ นำเข้าและผลิตจากประเทศต่างๆชั้นนำของโลก ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อผลิตภัณธ์ MADE ( มาเด้) ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้น เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน ดังนี้
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒน์ คอสเมติก จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47 ซ.อมรพันธ์ 4
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900