บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจด้านให้บริการ ระบบบาร์โค้ด Barcode, RFID and Business solution provider มากว่า 10 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด (Barcode Hardware), เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) , เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer), เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย (Wireless Barcode Scanner), เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก (ID Card Printer), สติกเกอร์ (Sticker) , ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์(Ribbon), และอุปกรณ์ RFID อีกทั้งบริษัทยังได้ให้บริการงานเชื่อมต่อเครือข่ายที่ตอบสนองทุกความต้องการ ตั้งแต่การตรวจสอบ การช่วยพิจารณาไปจนถึงการออกแบบ และการสร้างเครือข่าย Network Construction
สวัสดิการ
 • เวลาการทำงาน ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
 • เวลาการทำงาน ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ (Plan Year) เวลา 8.00 - 15.00 น. วันหยุด วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตาม
 • ปฏิทิน
 • 1. กองทุนประกันสังคม
 • 2. กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3. เงินโบนัส+เบี้ยขยันตามผลงาน
 • 4. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 5. ค่าทำงานล่วงเวลา
 • 6. ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
 • 7. คอมมิชชัน (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
 • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 9. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • 10. เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, กรณีคลอดบุตร, กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
 • 11. ค่าตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
1588/19-20 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง (Office Park) ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-182-0525 ต่อ 4004
ใช้งานแผนที่