บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ท็อปเพาเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ประกอบธุรกิจบริการต่อใบอนุญาตทำงาน ขอวีซ่า แรงงานต่างด้าว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ท็อปเพาเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
49/433 อาคารสำเพ็ง 2 เฟส 3 ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ใช้งานแผนที่