Royal Exclusive Travel Co., Ltd.
บริษัทฯให้บริการการท่องเที่ยว จองทัวร์ จองโรงแรม และจองตั๋วให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยันประจำเดือน - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขี้นอยู่กับการประเมินผลงานประจำปี และผลประกอบการของบริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Royal Exclusive Travel Co., Ltd.
เลขที่ 9 อาคารเดอะเพลส ชั้น 4 ถ.จันทน์ 18/2
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120