บริษัท พรรณราย ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างและบริหารงานขายโครงการหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรรณราย ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
111 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: pannaraiproperty.com
ใช้งานแผนที่