ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยแรกเริ่มได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร (M&E System) ต่อมาได้เข้าร่วมในงานและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงดับหน่วยงานที่ ผลิตส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT-ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND) การไฟฟ้านครหลวง (MEA-METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA-PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY) มาเป็นเวลานานกว่า 18 ปี นอกจากหน่วยงานหลักทั้ง 3 แห่งแล้ว บริษัท ศรีชลธร จำกัด ยังได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่มีการจ่ายไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก เช่น กองทัพเรือ, กองทัพบก. กองทัพอากาศ, กรมการขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การที่ได้มีโอกาสทำงานทั่วประเทศ จึง มีความเข้าใจถึงสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพของพื้นดินที่จะต้องก่อสร้างระบบ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในท้องที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งหากมีผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวอาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน ( Work-Life Balance ) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทางผู้บริหารจึงได้นำวิธีการบริหารบุคคลแบบยืดหยุ่นในรูปแบบของการทำงานแบบ Teleworking และ Working from home มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ
 • - ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สวัสดิการเค้กวันเกิดพนักงาน
 • - สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานแต่ง งานบวช งานฌาปนกิจ
 • - ของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร
 • - เยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่ รพ.
 • - สวัสดิการงานเลี้ยงปีใหม่
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - สวัสดิการศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - กองทุนเงินออมและเงินสมทบ
 • - สวัสดิการประกันกลุ่ม
 • - สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
2. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
วิศวกรควบคุมและเครื่องมือวัด
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
3. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
โฟร์แมนประจำโครงการ ด้านไฟฟ้า / ด้านโยธา โครงการเชียงใหม่
pinlocation
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
วิศกร (โยธา) ประจำโครงการ เชียงใหม่
pinlocation
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
salary icon
ตามตกลง
5. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วางแผนและติดตามข้อมูลการเงิน
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
114/91-92 ม.5 ถ.ภูมิเวท
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-960-7640-4 ต่อ 138 หรือ 082-914-1426
แฟกซ์: 02-960-7939
เว็บไซต์: https://www.srichonlathorn.com/
วิธีการเดินทาง
-รถเมล์สาย104,52,32,166,505,51,367 , -รถตู้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-ปากเกร็ด,หมอชิต-ปากเกร็ด,มีนบุรีปากเกร็ด
ใช้งานแผนที่