บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษีอากร ตลอดจนบริการทำวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
296 อาคาร KSP ชั้น 5 ห้องเลขที่ 5บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 - รถเมล์สาย 168, 137