บริษัท กรีนทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
Freight Forwarder and Shipping Services
สวัสดิการ
 • - โบนัสปลายปี
 • - โบนัสกลางปี
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ
 • - พักร้อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
26/55 ถนนนางลิ้นจี่ ชั้น 3 อาคาร Chan Space
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วิธีการเดินทาง
 • - รถเมล์ สาย 22, 62, 67
 • - รถสองแถว สาย วิทยุ เทคนิคกรุงเทพ และ สาย บางรัก สะพาน 5
 • - รถไฟฟ้า BTS สถานี สุรศักดิ์ แล้วต่อสองแถวสาย สาย บางรัก สะพาน 5
 • - รถไฟฟ้า MRT สถานี สวนลุมพินี แล้วต่อสองแถว สาย วิทยู เทคนิคกรุงเทพ
 • - รถ BRT สถานี ถนนจันทน์
ใช้งานแผนที่