บริษัท พร้อม พาาวเวอร์ จำกัด
บริษัท พร้อม เพาเวอร์ จำกัด (Prompt Power) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2559 ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าที่สนใจทุกกลุ่ม ด้วยการนำของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่าให้กับของเสีย และสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคม           ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ และทีมงานที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทฯ ก้าว เข้าสู่การบริการลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ โดยการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่  ทั้งในการ           -       ลดของเสียจากกระบวนการผลิต           -       เพิ่มมูลค่าให้กับการสร้างทางเลือกด้านพลังงานทดแทน           -       การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของลูกค้า           -       การตอบแทน และคืนกำไรให้กับสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร้อม พาาวเวอร์ จำกัด
77/174 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า สถานีวงเวียนใหญ่