ดำเนินกิจการจำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
สวัสดิการ
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เบี้ยขยัน 500/800/1500
 • - ค่าอายุงาน 300/600/900
 • - สิทธิ์พักร้อน 6 วัน/ปี
 • - สิทธิ์ลากิจได้รับค่าจ้าง
 • - ค่าของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า 13 วัน/ปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่าโอทีและอื่น ๆ
3 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
BOI Accounting officer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
ตามตกลง
2.
18 ต.ค. 62
Purchase
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
ตามตกลง
3.
18 ต.ค. 62
ล่าม(ภาษาจีน)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
7/476,478,479 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 033-017-461-4 EXT.203
ใช้งานแผนที่