มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้หลายหมื่นคนต่อปีนอกจากนี้ยังได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่น นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากจุดกำเนิดที่ต้องการเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทยในฐานะสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ “ให้” สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง เพื่อทุกการ “ให้” จะก่อประโยชน์สูงสุดในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านคือ
1.รักษา : เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้พ้นจากความเจ็บป่วย
2.วิจัย : เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาและพร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆ
3.สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ : เพื่อให้ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ
4.สร้างเสริมสุขภาพ : ให้ความรู้และเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วย
เพราะการให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่รักษา แต่ต้องมีทั้งการวิจัย สร้างแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักรไม่สิ้นสุด
ทุกโครงการของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงส่งเสริมทั้ง 4 ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากการแพทย์เอาชนะความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ความเจ็บป่วยก็ยิ่งน้อยลง และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่อนาคต
ดังนั้น มูลนิธิรามาธิบดีฯจึงเชื่อมั่นว่า การให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนคือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด และจะมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเชื่อในสิ่งเดียวกันนี้ได้มอบ “การให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด” นี้แก่สังคมไทยตลอดไป
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต)
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - เบี้ยขยัน
2 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
2. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บุคคล
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
สามารถต่อรองได้
ติดต่อ
270 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-201-2222 ต่อ 132
แฟกซ์: 02-201-2920
เว็บไซต์: www.ramafoundation.or.th
วิธีการเดินทาง
- รถเมย์สาย 8, 157, 509, ปอ. 44 , - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสาวรีย์