บริษัท พี.แอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร์ริ่ง จำกัด
ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้น aluminium extrude
สวัสดิการ
ค่าแรง ค่าตำแหน่ง เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.แอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร์ริ่ง จำกัด
75/6,75/12-14 หมู่ 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เว็บไซต์: www.pl-aluminium.com