บริษัท ไอดีอี สเปซ จำกัด เป็นบริษัทรับออกแบบทั้งภายในและสถาปัตย์ โดยเป็นการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์ในงานออกแบบจากองค์กรชั้นนำ ความมุ่งมั่นในงานออกแบบของเรา ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ดีต่อผู้ใช้งาน แต่จะเป็นการสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพในการใช้ชีวิต การทำงานและความคิดของผู้ใช้งาน
บริษัทมีหลักการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางความคิดของบุคลากรทุกคน สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ภายใต้การทำงานที่โปร่งใส และเป็นธรรมกับพนักงาน บริษัทเชื่อว่าส่วนสำคัญหนึ่งที่ผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้าได้คือ พนักงานทุกคน ดังนั้นบริษัทจึงมีการแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -วันลาพักร้อน
  • -โบนัส
  • -งานเลี้ยงบริษัท
  • -เงินช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต สมรส
  • -สวัสดิการอื่นๆตามตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
IDE Space.Co.,LTD
59/15 โครงการจัดสรร T59 หมู่2
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 092-872-2601
ใช้งานแผนที่