บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นส่วนกลางในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลงาน ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ได้แก่ งานบริการด้านตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน, งานบริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ งานบริการด้านตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
ปัจจุบัน บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 32/3-4 หมู่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๖๒ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - ชุดฟอร์มบริษัท
  • - วันหยุดประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
  • - ค่าคอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  • - เบี้ยเลี้ยงสำหรับการปฏิบัติงานภายนอก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  • - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.
2 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายจัดทำรายงาน)
pinlocation
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
18 ต.ค. 62
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
pinlocation
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ +ประสบการณ์+เบี้ยเลี้ยง
ติดต่อ
32/3-4 หมู่ที่ 4
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์: 095-206-1765
เว็บไซต์: www.ecoconsult-lab.com