โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษา (Radiotherapy), เคมีบำบัด (Chemotherapy), การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน (Hormonal therapy), การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Supportive care) รวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (End of life care) โดยประสานงานกับแพทย์ต่างสาขาเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างดีและเหมาะสมที่สุด
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก
44 ซอยอารีย์1 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bkkcs.com
ใช้งานแผนที่