JobThai
บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด
ประกอบกิจการผลิต รีม้วนพลาสติก PET GAG (Polyethylene terepthalate glycol-modified)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - พักร้อนประจำปี - ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด
เลขที่ 297/2 หมู่ที่ 4
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280