บริษัท รักชนก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ดำเนิน ธุรกิจผลิตนมอัดเม็ด
สวัสดิการ
  • -เงินเดือน
  • -ล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักชนก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
47/13 หมู่ที่ 5
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110