บริษัท พีอาร์โอเอ็ม - พร็อพเพอร์ตี เรียล เอสเตท ออพเพอเรชั่น แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
ดำเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- โบนัส(ตามผลประกอบการ) - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันภัยกุล่ม - โอที (บางตำแหน่ง) - ยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอาร์โอเอ็ม - พร็อพเพอร์ตี เรียล เอสเตท ออพเพอเรชั่น แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
8-12 ซ.ลาดพร้าว 121(สีวะรา)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่