บริษัท นิวเฮ้าส์ โปรเจ็ค จำกัด
ดำเนินกิจการบ้านจัดสรร แนวราบ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - วันหยุด - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวเฮ้าส์ โปรเจ็ค จำกัด
10/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ใช้งานแผนที่